Clinig Deintyddol a Mewnblaniad Portland Street

23/25 Portland Street
Aberystwyth
Ceredigion
United Kingdom
SY23 2DX
Monday08 : 30 17 : 30
Tuesday08 : 30 17 : 30
Wednesday08 : 30 19 : 00
Thursday08 : 30 17 : 30
Friday08 : 30 17 : 30
SaturdayClosed Closed
SundayClosed Closed
Book an appointment

Take a look at our practice

Our services

View in English

Er ein bod bellach ar agor yn dilyn llacio cloi, rydym ar hyn o bryd yn dal i gynnig gwasanaethau cyfyngedig.

Sylwch: Rhaid i chi ffonio / e-bostio ac nid cyrraedd y practis yn unig.
Am argyfwng y tu allan i oriau, ffoniwch eich practis lleol i ddod o hyd i'r rhif ffôn y bydd ei angen arnoch ar gyfer eich ardal.

Diolch am eich amynedd.

Hysbysiad Arbennig: Achos COVID-19 - cliciwch am ragor o wybodaeth.

Taliadau

Byddwn yn gofyn i chi am daliad llawn cyn eich archwiliad / triniaeth. Gellir trefnu blaendaliadau ar gyfer triniaethau dros £ 300. Fel arall, trafodwch yr opsiynau cyllid gyda ni. Diolch i chi ymlaen llaw am eich cydweithrediad.

Croeso i Ymarfer Deintyddol a Mewnblaniad Portland Street.

Rydym yn gwybod pa mor bwysig yw sicrhau sicrwydd y bydd parhad, arbenigedd a thosturi yn eich gofal deintyddol. Dyma beth rydyn ni'n ceisio ein gorau glas i'w ddarparu i chi bob amser.

Nid ydym yn gwneud archwiliadau 5 munud 'i mewn ac allan', byddwn yn cymryd cyhyd ag y mae'n ei gymryd i wrando arnoch chi a deall yn union beth rydych chi ei eisiau.

Rydym wedi bod yn brysur yn ehangu ac yn ailwampio'r arfer i ddod â lefelau newydd o gysur ac offer datblygedig er budd ein cleifion.

Rydym yn arfer da BDA a chawsom adroddiad rhagorol hefyd yn dilyn ein harolygiad Arolygiaeth Iechyd Cymru.

Ond y peth mwyaf boddhaol i ni yw bod dros 90% o'n cleifion newydd yn dod i'n gweld ar ôl cael eu cyfeirio gan un o'n cleifion presennol.

Emergency Appointments We understand emergencies happen - at our clinic, we have a dentist on call for emergencies. Book an appointment
NHS Patients We provide care for NHS patients! Book an appointment
Hygienists At our clinic we've a range of excellent hygienist treatments. Simply ask at reception! Book an appointment
0% Finance We offer a range of financial plans for your oral care through our provider, Tabeo. Book an appointment
Private Patients We provide private health care at this clinic! Book an appointment
Implants We've got the best implant care in the business. At our clinic, we can provide you dental implants. Book an appointment
Clear Braces We offer ClearCorrect clear braces, providing you affordable, painless straight teeth. Book an appointment
I am not from Wales and am here for a wedding. This wonderful dentist took me on as an emergency and I can honestly say I could have kissed them at the end. Kind , compassionate and very easy to speak to. Care was great and I'm now on my road to recovery. Highly recommend. Everyone was friendly. 😍😁😁
Kendra Allcock

At this practice...

  • We offer digital x-ray services.
  • This practice is wheelchair accessible.
  • We have staff that speak Welsh.

Next steps

Wedi dod o hyd i'ch practis lleol? Perffaith. Y cam nesaf - archebwch apwyntiad gyda ni. Cliciwch y botwm isod, llenwch eich manylion a tharo 'Cyflwyno'. Byddwn mewn cysylltiad yn fuan!

Locate my nearest practice

Search